Hoang Nguyen Investment., JSC
»
Giới thiệu

Tầm nhìn

Trở thành một biểu tượng niềm tin về sự an toàn, hiệu quả và chu đáo trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và sức khỏe cộng đồng